S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Software

Každý projekt má svá specifika, od kterých se odvíjí náročnost řízení. S tím je spojeno nepřeberné množství činností, které lze díky našim produktům jednoduše naplánovat, kontrolovat a zpětně vyhodnotit. 

Přehledné reportingové nástroje poskytují ucelený přehled o celém životním cyklu projektů s možností přístupu přes mobilní zařízení. Pomáháme investorům i dalším účastníkům v celém procesu výstavby.

Aspe

Software, který zásadně převyšuje dosud běžné rozpočtové programy, neboť umožňuje provázanost jednotlivých etap stavby. Unikátnost tohoto modulárního systému je založena na nejnovějších technologiích a zaručuje maximální kompatibilitu s Microsoft produkty. 

MIP

Manažerský informační portál poskytuje historické, současné a prediktivní zobrazení informací, s využitím získaných dat z datového skladu nebo přímo z provozního systému. Zahrnuje přehledný reporting (např. Cashflow, vyhodnocení plánovaných a skutečných výkonů, seznam pohledávek a závazků, sledování skupin projektů apod.), podporu analýz, datové kostky, podporu plánování, prediktivní analýzy a e-mailové notifikace. 

EstiCon

Internetová aplikace, která je určena pro získání odhadu cenového intervalu, kde by se měla reálná cena stavby pohybovat. Obsahuje rozbor ceny stavebních nákladů, který vychází z kalkulačních rozpadů. Dále je možné zadat hlavní parametry stavby z hlediska celoživotních nákladů a porovnávat jednotlivé varianty. Významnou částí aplikace je možnost sestavení seznamu možných rizik a odhad jejich vlivu na cenu stavby. 

StavData

Systém Stavdata obsahuje databázi stavebních materiálů a výrobků. Umožňuje on-line porovnání cen a technických parametrů výrobků ve stavebnictví, optimalizuje procesy související s datovými podklady stavebních hmot a využívá informační technologie v přípravě a realizaci staveb. Stavdata jsou přístupná všem uživatelům Aspe přímo v prostředí systému, nebo veřejně dostupná na www.stavdata.cz.

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás