S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Inženýring

Předprojektová

Zajistíme hydrogeologické, radonové průzkumy, výškopisné polohopisné zaměření a další předprojektové činnosti, které investor stavby musí zajistit.

Zjišťovací řízení

Zpracujeme Oznámení záměru, projednáme zjišťovací řízení na příslušném úřadu, zajistíme případný proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vč. dokumentace.

Územní a stavební řízení

Vypracujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení a projednáme ji s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení, vlastníky dotčených pozemků i se správci stávající infrastruktury. Získáme pravomocné územní rozhodnutí.

Změna stavby před dokončením

Změny, které nastanou v průběhu výstavby, projednáme s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem a získáme „Povolení změny stavby před jejím dokončením“.

Kolaudační souhlas

S orgány státní správy a stavebním úřadem získáme kolaudační souhlas, nebo povolbení stavby k provozu. V případě nedokončené stavby zajistíme povolení předčasného užívání, popřípadě zkušebního provozu.

Majetkoprávní činnost

Uzavíráme všechny typy smluv: kupní, nájemní, o zřízení služebnosti, případně budoucí kupní, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás