S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Datový sklad stavby

Je sdílené datové prostředí, které je zdrojem dat a informací o vašem projektu. Toto řešení vás spolehlivě provede stavbou od fáze příprav až po její realizaci a dokončení. Najdete zde evidenci i administraci všech dokumentů, termínů a finančních prostředků. Vytvoření jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi všemi jednotlivými účastníky celého projektu. Jednoznačně definuje platnou verzi dokumentu, určuje osoby odpovědné za konkrétní činnosti a pomáhá se tak vyhnout nejasnostem, duplicitě či chybám, a tím šetří čas a náklady vašeho projektu. 

Datový sklad stavby je možné využívat samostatně či společně s dalšími službami, které společnost IBR Consulting, s. r. o. nabízí.

1/ Servis

 • Základní nastavení uživatelských přístupů, struktury dokumentů, definice workflow
 • Údržba systému (aktualizace dle legislativy, platná verze DSS, doplnění nových uživatelů do systému,…)
 • Převod tištěných originálů zjišťovacích protokolů a faktur do DSS
 • Doplňkové služby (dodatečné úpravy DSS)
 • V pracovní dny zajištěna technická podpora pro uživatele DSS

2/ Datová péče

 • Zavedení vítězné nabídky do DSS, nastavení všech parametrů stavby, doplnění údajů dle tištěné SoD
 • Kontrola úplnosti a správnosti zjišťovacích protokolů a faktur v elektronickém formátu oproti tištěnému originálu
 • Kontrola přečerpání položek
 • Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV
 • Konzultační činnost

3/ Administrace projektu

 • Koordinace a kompletace změn během výstavby (ZBV)
 • Zatřídění dodatečných prací do skupin dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
 • Zakládání a aktualizace veškerých dokumentů týkajících se ZBV
 • Kontrola věcné správnosti a úplnosti předložených změn
 • Cenová expertíza položek obsažených v ZBV – optimalizace položek
 • Claim management

4/ Výstupy

 • Přehled výstupů v Manažerském informačním portálu (MIP)
 • Od základních po detailní informace o projektu
 • Reportovací nástroje sledující celý průběh projektu včetně změn
 • Uživatelská podoba výstupů
 • ZBV Manažer, Finanční plán, Přehled fakturace, Aktuální prostavěnost aj.
 • Možnost exportu do Excel, Adobe PDF

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás