S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Claim management

  • Konzultační a poradenská činnost týkající se vznesených nároků zhotovitele
  • Účast na změnových a dalších jednáních
  • Expertní posudky vznesených nároků zhotovitele
  • Retrospektivní analýza výstavby projektu
  • Zjištění příčin prodloužení výstavby projektu prostřednictvím analýzy harmonogramu stavby
  • Porovnání nabídkového harmonogramu stavby s jeho jednotlivými aktualizacemi v průběhu výstavby
  • Určení odpovědnosti smluvních stran
  • Stanovení rozmezí minimálních a maximálních možných finančních nároků na základě „metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů" (metodika SFDI)

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás