Logo IBR

Claim management

Claimy a vzájemné odpovědnosti – určíme oprávněnou stranu a výši časových a finančních dopadů.

Datové služby

Konzultační a poradenská činnost týkající se předložených claimů (nároků) Zhotovitele

Vedení claimové korespondence, příprava Pokynů Správce stavby

Posouzení uznatelnosti časových nároků

Analýza harmonogramů předkládaných dle pod-čl. 8.3

Analýza příčin zpoždění včetně určení odpovědnosti smluvních stran

Zpracování expertních posudků předložených nároků vč. zajištění znaleckých posudků

Účast na souvisejících jednáních

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás