Logo IBR

Cenové expertizy a posudky

Ceny, náklady, odhady ve všech fázích přípravy i realizace.

Datové služby

Správa cenových databází (Správce aktuálně platných cenových databází vydávaných SFDI, Provozní ceník 2020)

Zpracování odhadů nákladů a soupisů prací ve všech stupních projektové přípravy dle platných cenových databází (Cenové normativy, Sborníky agregovaných položek DÚR/DSP, OTSKP)

Komplexní poradenská a konzultační činnost ke zpracovaným odhadům nákladů z pozici Správce databází SFDI

Zpracování statistických vyhodnocení cenových podkladů (např. Měrné náklady staveb)

Kompletní rozbor předložených nabídek v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby, vč. ověření a stanovení Směrné ceny a posouzení

Mimořádně nízké nabídkové ceny

BIM v dopravní stavitelství

Kalkulace jednotkových cen, expertní oceňovací činnosti (posouzení jednotkových cen víceprací)

Kontrola soupisů prací před výběrovým řízením na Zhotovitele stavby

Obecné cenové poradenství, zpracování expertních posudků, zajištění znaleckých posudků

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás