S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Cenové expertizy a posudky

  • Provedení v rámci DÚR a DSP např. pomocí softwaru EstiCon
  • Zpracování odhadu nákladů dle cenových normativů pro ocenění záměru stavby
  • Zpracování odhadu nákladů dle vydaných sborníků objektových ukazatelů pro ocenění stavby ve stupni DÚR a DSP
  • Konzultace ke zpracovaným odhadům nákladů z pozice oficiálního správce databáze CN, DÚR a DSP
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Zpracování statistických vyhodnocení vítězných nabídek z výběrových řízení na zhotovitele staveb
  • Porovnání metodických pokynů, technických norem a cen stavebních prací se zahraničím
  • Rozbor cenových nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele staveb, včetně posouzení „Mimořádně nízké nabídkové ceny“
  • Posouzení jednotkových cen položek víceprací včetně jejich kalkulace
  • Posouzení nároků, vyplývajících z odpovědnostních závazků objednatele

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás