Logo IBR

Časové řízení projektu

Umíme řídit čas v souladu s platnou Metodikou.

Datové služby

Kontrola dodržování obecných i specifických požadavků na jednotlivé harmonogramy stavby v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v platném znění

Kontrola dodržování procesních postupů souvisejících s jednotlivými harmonogramy a fázemi výstavby v souladu se Smluvními podmínkami FIDIC

Konzultační a poradenská činnost týkající se Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v platném znění

Účast a konzultační činnosti na jednáních řešících harmonogramy předmětné stavby

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás