Logo IBR

Administrace změnových listů

Změny jsou součástí procesu výstavby a pro úspěšné dokončení díla jsou mnohdy nevyhnutelné.

Datové služby

Základní analýza projektu, analýza smluvní dokumentace a dalších navazujících dokumentů

Analýza a posouzení navrhovaných změn v souladu s platnou legislativou a uzavřenými smluvními dohodami

Administrace změnových listů a souvisejících dokladů

Zdůvodnění změn včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich řádné opodstatnění

Zpracování textových a tabulkových částí změn, kompletace a formální kontrola předložených ZBV

Posouzení jednotkových cen nových položek včetně jejich kalkulace a sladění postupu stanovení jejich výše dle smlouvy o dílo včetně úprav stávajících položek

Zápisy ze změnových jednání

Administrativní podpora správce stavby v souvislosti se smluvními podmínkami pro výstavbu (OP/ZP)

Zpracování návrhů pokynů správce stavby

Koordinace dodržování lhůt časově závislých událostí a povinností

Identifikace dopadů změn během výstavby na posun termínu dokončení v rámci stavebního objektu, určitého milníku nebo celkového dokončení stavby včetně kontroly předkládaných aktualizací harmonogramů „Re-Baseline“

Zakládání a aktualizace veškerých dokumentů týkajících se procesování změn během výstavby do cloudového úložiště

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás