S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Administrace změnových listů

 • Základní analýza projektu, analýza smluvní dokumentace a dalších navazujících dokumentů
 • Analýza a posouzení navrhovaných změn v souladu s platnou legislativou a uzavřenými smluvními dohodami
 • Administrace změnových listů a souvisejících dokladů
 • Zdůvodnění změn včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich řádné opodstatnění
 • Zpracování textových a tabulkových částí změn, kompletace a formální kontrola předložených ZBV
 • Posouzení jednotkových cen nových položek včetně jejich kalkulace a sladění postupu stanovení jejich výše dle smlouvy o dílo včetně úprav stávajících položek
 • Zápisy ze změnových jednání
 • Administrativní podpora správce stavby v souvislosti se smluvními podmínkami pro výstavbu (VOP/ZOP)
 • Zpracování návrhů pokynů správce stavby
 • Koordinace dodržování lhůt časově závislých událostí a povinností
 • Identifikace dopadů změn během výstavby na posun termínu dokončení v rámci stavebního objektu, určitého milníku nebo celkového dokončení stavby včetně kontroly předkládaných aktualizací harmonogramů „As Built“
 • Zakládání a aktualizace veškerých dokumentů týkajících se procesování změn během výstavby do cloudového úložiště – ZBV Manažer

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás