Stavby, které vznikly za naší asistence

Již několik let působíme v oblasti infrastrukturního a pozemního stavitelství v Čechách a na Slovensku. Podívejte se na naše realizace.

Soubor bytových domů Křimice

Plzeň

Výrobní a skladová hala TRW Automotive Czech s.r.o.

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Výrobní a skladovací objekty Ligum, spol. s r.o.

Rýnovice u Jablonce nad Nisou

Pravidelná roční aktualizace OTSKP – SPK a Cenových normativů

Státní fond dopravní infrastruktury

Zpracování Sborníku agregovaných položek pro stupeň DÚR a DSP (2015)

Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů

Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro stanovení výše bonusu za zkrácení doby pro uvedení silniční stavby do provozu

Ředitelství silnic a dálnic

Metodika pro posuzování vyvolaných investic u projektů dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury

Měrné náklad staveb 2004 – 2016

Ředitelství silnic a dálnic

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás