Logo IBR

Stavba nestojí
na pocitech,
ale na Datech

OTSKP

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací pod patronací Ministerstva dopravy. Jednotné třídění prací a dodávek a snadná porovnatelnost nabízených cen.

Web OTSKP

Měrné ceny

Historické porovnání cen ve stavebnictví. Statistiky nabídkových cen staveb na úrovni agregovaných ukazatelů DSP, DÚR a globálních ukazatelů od roku 2004.

Web Měrné ceny

Stavdata

Nejpřehlednější informační portál o stavebnictví. Procházejte online databázi stavebních materiálů a výrobků. Porovnávejte ceny a technické parametry, optimalizujte datové podklady stavebních hmot.

Web Stavdata

Datový předpis XC4

Pro výměnu dat mezi softwarem zhotovitele či dalších stran a prostředím DSS je využíván Datový předpis XC4, což je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016. Tento volně dostupný Datový předpis XC4 umožňuje přenosy dat a jejich zpracování mezi různými softwarovými produkty a DSS, zejména pak pro sestavení soupisu prací a pro veškerou komunikaci v průběhu realizace projektu.

V tomto otevřeném Datovém předpisu XC4
lze v průběhu realizace předávat:

- Soupisy provedených prací – Zjišťovací protokoly (ZP).
- Harmonogram (HMG) – časové údaje a finanční plán.
- Změny během výstavby (ZBV) vč. zatřídění
do Skupin dle platné SGŘ 18/2017.
- Faktury (FA) vystavené za jednotlivé období.