Služby pro investory,
projektanty
& stavitele

scroll down 

Software

Ucelené řešení, které funguje

Každý projekt má svá specifika a od toho se odvíjí náročnost řízení. S tím je spojeno nepřeberné množství činností, které si lze díky Aspe jednoduše naplánovat, kontrolovat a zpětně vyhodnotit.

Aspe.cz

Aspe
Cenové expertizy

Cenové expertizy

aneb jak kalkulovat ceny

Poskytujeme konzultační služby všech stupňů přípravy a realizace projektů staveb dopravní infrastruktury – od Technické studie, dokumentace DÚR, DSP, ZDS, až po vlastní realizaci projektu. Tvoříme oceňovací podklady a metodické pokyny pro stanovení investorské ceny staveb ve všech fázích přípravy.

 

Administrace Projektů

aneb jak efektivně řídit

Komplexní činnost zajišťující co nejefektivnější průběh administrace stavebního projektu z pohledu vztahu objednatel-zhotovitel. Efektivní řízení veškerých nároků plynoucí z realizace projektu za účelem dosažení cílů projektu.

Administrace Projektů
Technický dozor staveb

Technický dozor staveb

aneb jak kvalitně, hospodárně a bezpečně stavět

Technický dozor stavby poskytuje objednateli odborné služby jako jeho zástupce v oblasti kontroly nákladu a kvality stavby. Zajištuje i některé povinnosti stavebníka vyplývající z platné legislativy. Například oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě pokrývá koordinátor BOZP.

Inženýring

aneb jak připravit stavbu

Naše činnost je zaměřena na kompletní služby v oblasti příprav všech druhů staveb, zejména v oborech pozemního stavitelství (od rodinného domu po výrobní haly) a pozemních komunikací (od malých cest po dálnice).

Naším oborem jsou také mosty, tunely, kolejová – železnicní, tramvajová doprava, vodohospodářské, plynárenské, energetické a telekomunikační stavby.

Inženýring